Undervisningsnoter 4t Valgfag

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Dette er undervisningsnoter for et 4 timers Valgfag til Folkeskolen. Forløbet afprøves første gang i uge 8 2019.

Undervisningsplan

Undervisningen er delt op i 4 lektioner, ud fra en ide om hvor hurtigt tingene forløber.

Undervisningen tilpasses efter deltagerforudsætninger og ønsker, så der kan let forekomme endog store justeringer i planen.

Første lektion

Fokus på hvor enkelt det er

Sikre at alle har fået installeret Arduinos IDE (programmet man koder i), og får uploadet det første program.

Forklaring af hvordan Blink fungerer.

Få en forståelse af tid i programmet ved en lille øvelse. Her er det indholdet fra starten af siden Tid_og_Samtidighed_i_Software#Håndtering_af_tid der sættes i spil.

Starter med den indbyggede diode.

Få kontakt til flere dioder - husk at henvise til fejlmulighederne i Simple_Komponenter#Lysdioder - forkert opkobling, dioder vender forkert, udgange ikke erklæret i softwaren.

Husk at lade eleverne lege og reflektere

Anden lektion

Få forståelsen af variabler ved en øvelse. Det at betragte en variabel som en kasse man kan putte noget ned i og hente op igen.

Anvender Serial Monitor til at skrive indholdet af en variabel ud.

Det med at huske noget i Arduinoen, som ikke umiddelbart kommer ud.

Bruge resultatet (i en variabel) til at give endeligt output.

Er til dels behandlet i kapitlerne efter Software_og_Udviklingsmiljø#C-kode, men ellers er det mest som praksis og på hjemmesider man kan finde information om det.

Tredje lektion

Introduktion til det gennemgående projekt på kurset - en afstandsmåler / bakke-sensor, introduceres på slide 03, og ligger til dels også på Projektforslag#Afstandsmåler.

Snak om det at lave kommentarer i sin kode, mest for ens egen skyld nå man kommer tilbage til koden, men også for at andre skal kunne læse koden.

Det at teste kan tackles på forskellige måder - snak om testprotokol, eller bare det at teste om det nu lige opfører sig som forventet.

Fjerde lektion

Kodning af afstandsmåleren og bakke-sensor (visning med lysdioder), evt hen mod udvidelserne med justerbart område og afkobling af alarmen.

I første omgang bare med output i Serial Monitor

Her anvendes noget fra den sidste del af siden Software_og_Udviklingsmiljø#C-kode.

Kom i gang med Arduino
Grundlæggende forståelse for Arduino Arduino Hardware - Arduino Prototype Print - Blink Eksempel - Overblik - Serial Monitor - Simple Komponenter - Software og Udviklingsmiljø
Programmering af Arduino Anvendelse af Eksempler - Klasser og Objekter - Programafvikling i Arduino - Test af Programmer
Dokumentationsformer Dokumentation med Kode og Flowchart - Dokumentation med State-machines - Flowchart - Pseudokode - Program-kommentarer - Systemdokumentation - Syntaksfarvning - Blokdiagram - Pulsplaner - UML
Opkoblinger til Arduino Moduler og Biblioteker - Driver - Opkobling af Hardware - Simple Komponenter - Tips til anvendelse af ben på Arduino UNO
Kompliceret Programmering Arduino kombineret med Processing - Kommunikation fra Arduino til Processing - Kommunikation fra Processing til Arduino - CopyThread Multitasking - Dokumentation med State-machines - Tid og Samtidighed i Software - Arduino Memory
Kompliceret Hardware I2C - Andre Processorboards - Internet of Things (IoT)
Oprindelige Dokumenter PDF-Version - Forfattere
Software Udviklingsteknikker Agile metoder - Brugertest - SCRUM

Fasemodellen - Kravspecifikation - Databasedesign - Struktur eller Arkitektur - Softwaretest

Projekter Afstand programforslag - Lysmåling - Projektforslag - Prototyper
Undervisningsforløb 4t Valgfag til Folkeskolen - Læsevejledning 4t Valgfag - Materialer til 4t Valgfag - Undervisningsnoter 4t Valgfag - Undervisningsplan 4t Valgfag - Slides til Undervisning

Kort Valgfag til Folkeskolen - Læsevejledning Kort Valgfag - Materialer til Kort Valgfag - Undervisningsnoter Kort Valgfag - Undervisningsplan Kort Valgfag