Overblik

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning
Video med forklaring til kapitlet

En Arduino, er en lille printplade, der indeholder en mikroprocessor. Arduino’en kan programmeres til at udføre forskellige opgaver; f.eks. tænde og slukke for en lysdiode, eller reagere på at der trykkes på en knap. Mulighederne er mange.

Figur 1 viser et eksempel på et Arduinoboard, som er koblet til lysdioder på et “fumlebræt”.

Arduino og “fumlebræt” med komponenter. Arduinoboardet er forbundet til computeren via et USB kabel, og programkoden til Arduino’en skrives på computeren
Figur 1. Arduino og “fumlebræt” med komponenter. Arduinoboardet er forbundet til computeren via et USB kabel, og programkoden til Arduino’en skrives på computeren.

Til at “fortælle” Arduinoen hvad den skal gøre, skriver man et program til den. Programmet skriver man på en computer, og det sendes via et USB kabel til Arduinoboardet; Herefter kan Arduinoen selv udføre programmet.

På figur 2 ses et blokdiagram hvor der er koblet en trykknap og en lysdiode til Arduinoboardet. Trykknappen kan give et input til Arduinoboardet, mens lysdioden kan tændes og slukkes af Arduino’en.

Blokdiagram over Arduinoboard, med en lysdiode og en trykknap forbundet
Figur 2. Blokdiagram over Arduinoboard, med en lysdiode og en trykknap forbundet.

I dokumentet Arduino Hardware, findes information omkring selve Arduino’en; hvilken model skal man købe, og hvor kan man få fat i den.

I dokumentet Software og Udviklingsmiljø er der beskrevet, hvilket software man skal have installeret på sin computer, for at kunne lave programmerne til Arduino’en, samt hvordan det skal installeres.

Det første programeksempel beskrives i dokumentet Blink Eksempel, hvor programkoden til at få en lysdiode til at blinke, bliver gennemgået.

Der kan kobles mange forskellige elektronikkomponenter til et Arduinoboard; Det kan være forskellige typer af sensorer, der kan foretage målinger, og som kan anvendes i Arduinoens program, til at styre og kontrollere andre elektronikkomponenter. Det kan også være alt fra lysdioder, over relæer til displays og motorer, som Arduino’en kan styre. I dokumentet Simple Komponenter bliver de helt simple komponenter som lysdioder og trykknapper beskrevet, mens de mere avancerede moduler beskrives i dokumentet Moduler og Biblioteker.

Der er en progression i forhold til niveauet gennem materialet; i de første kapitler forventes ikke de store erfaringer og kendskab til elektronik og programmering, mens der i senere kapitler “trækkes” på viden fra de første kapitler.

Da materialet er skrevet med gymnasieundervisere som målgruppe, er der i nogle af kapitlerne lavet opgaver, som kan anvendes enten for læseren, eller i forhold til undervisning.

I dokumentet Projektforslag gives en række forslag til projekter / projektforløb, hvor et Arduinoboard kan indgå. Projektforslagene er lavet, så de umiddelbart kan anvendes i en undervisningssituation.

En video på 1½ time, der på engelsk forklarer en del grundlæggende ting omkring Arduino med direkte link til videoen

Videoen er en del af et større kursus man kan gennemføre.

Kom i gang med Arduino
Grundlæggende forståelse for Arduino Arduino Hardware - Arduino Prototype Print - Blink Eksempel - Overblik - Serial Monitor - Simple Komponenter - Software og Udviklingsmiljø
Programmering af Arduino Anvendelse af Eksempler - Klasser og Objekter - Programafvikling i Arduino - Test af Programmer
Dokumentationsformer Dokumentation med Kode og Flowchart - Dokumentation med State-machines - Flowchart - Pseudokode - Program-kommentarer - Systemdokumentation - Syntaksfarvning - Blokdiagram - Pulsplaner - UML
Opkoblinger til Arduino Moduler og Biblioteker - Driver - Opkobling af Hardware - Simple Komponenter - Tips til anvendelse af ben på Arduino UNO
Kompliceret Programmering Arduino kombineret med Processing - Kommunikation fra Arduino til Processing - Kommunikation fra Processing til Arduino - CopyThread Multitasking - Dokumentation med State-machines - Tid og Samtidighed i Software - Arduino Memory
Kompliceret Hardware I2C - Andre Processorboards - Internet of Things (IoT)
Oprindelige Dokumenter PDF-Version - Forfattere
Software Udviklingsteknikker Agile metoder - Brugertest - SCRUM

Fasemodellen - Kravspecifikation - Databasedesign - Struktur eller Arkitektur - Softwaretest

Projekter Afstand programforslag - Lysmåling - Projektforslag - Prototyper
Undervisningsforløb 4t Valgfag til Folkeskolen - Læsevejledning 4t Valgfag - Materialer til 4t Valgfag - Undervisningsnoter 4t Valgfag - Undervisningsplan 4t Valgfag - Slides til Undervisning

Kort Valgfag til Folkeskolen - Læsevejledning Kort Valgfag - Materialer til Kort Valgfag - Undervisningsnoter Kort Valgfag - Undervisningsplan Kort Valgfag