FrameRate

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning
Programmets visning af framerate

Eksemplet her tager udgangspunkt i [1] og bruger også [2]..

Eksemplet her tegner to knapper, der kan skrue op og ned på frameraten.

Samtidigt vises den aktuelle frameRate som programmet observerer den, og endelig er der en prik, som bevæger sig frem og tilbage overskærmen med et fast step, hvor man så kan se at frameRaten påvirker den hastighed den har.

float fRate = 60.0;
int posX = 10;
int stepX = 10;

void setup() {
 size(400, 200);
 stroke(255);
 fill(0);
 textSize(25);
 frameRate(fRate);
}

void draw() {
 background(0);
 fill(0);
 rect(10, 100, 100, 40);
 rect(10, 150, 100, 40);
 fill(255);
 ellipse(posX, 75, 10, 10);
 posX += stepX;
 if (posX < 20 || posX > 380) {
  stepX *= -1;
 }
 text("Faster", 20, 130);
 text("Slower", 20, 180);
 text("frameRate = " + frameRate, 20, 50);
}

void mousePressed() {
 if (mouseButton != LEFT) {
  return;
 }
 if (mouseX < 20 || mouseX > 100) {
  return;
 }
 if (mouseY > 100 && mouseY < 140) {
  fRate *= 2;
  frameRate(fRate);
 }
 if (mouseY > 150 && mouseY < 190) {
  fRate /= 2;
  frameRate(fRate);
 }
}

Referencer

 1. frameRate() på Processing.org
 2. frameRate på Processing.org
Spiludvikling - Processing
Bruger-input mousePressed() - mouseReleased() - mouseClicked() - mouseMoved() - mouseDragged() - mouseX og mouseY - mouseButton - mousePressed - keyPressed() - keyReleased() - keyTyped() - key - keyCode - keyPressed - Flere taster
Data-model Objekt Placering - Objekt Hastighed - Spilleplade - Flere Objekter - Array i Spil - 2-dimensionelt Array - Spil Hop - Highscore - Start-skærm
Visning Rektangel - Cirkel - Spilleplade - Grafikobjekter - Farver i Spil - Kollision
Spil-tid frameRate - Objekter i Bevægelse - Spilletid - Spil Opdatering - Udvikling i Tid
Objekter Objekter i Bevægelse