KeyTyped()

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Eksemplet tager udgangspunkt i keyTyped() på processing.org[1]

Event-handleren opfanger alle de taster der ikke er special-taster (special-taster giver CODED i key), og når keyTyped() kaldes, så ligger der en karakter i key.

Visning af indtastet tekst

Ikke alle karakterer kan printes, da keyTyped() også fanger Tab, Backspace og Delete - nogle vil komme ud som tomme firkanter.

Eksemplet her samler op i en String, og kan tage linjeskift (Enter), men kan ikke slette.

String tekst = "";

void setup() {
  size(220, 220);
  textSize(20);
}

void draw() {
  background(255);
  fill(0);
  text("Indtastet tekst : ", 10, 30);
  text(tekst, 10, 60);
}

void keyTyped() {
  tekst += key;
}

Referencer

  1. keyTyped() på Processing.org
Spiludvikling - Processing
Bruger-input mousePressed() - mouseReleased() - mouseClicked() - mouseMoved() - mouseDragged() - mouseX og mouseY - mouseButton - mousePressed - keyPressed() - keyReleased() - keyTyped() - key - keyCode - keyPressed - Flere taster
Data-model Objekt Placering - Objekt Hastighed - Spilleplade - Flere Objekter - Array i Spil - 2-dimensionelt Array - Spil Hop - Highscore - Start-skærm
Visning Rektangel - Cirkel - Spilleplade - Grafikobjekter - Farver i Spil - Kollision
Spil-tid frameRate - Objekter i Bevægelse - Spilletid - Spil Opdatering - Udvikling i Tid