Kollision

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Det at undersøge om to ting kolliderer er ret simpelt, hvis det er to cirker.

Det kan dog blive ret kompliceret, hvis det er andre objekter man vil undersøge.

Man kan finde en total gennemgang her[1]

Herunder er et eksempel på at detektere kollision mellem to rektangler, hentet fra https://www.jeffreythompson.org/collision-detection/rect-rect.php

float s1x = 0;   // square position (move with mouse)
float s1y = 0;
float s1w = 30;   // and dimensions
float s1h = 30;

float s2x = 200;  // same for second square
float s2y = 100;
float s2w = 200;
float s2h = 200;


void setup() {
 size(600,400);
 noStroke();
}


void draw() {
 background(255);

 // update square to mouse coordinates
 s1x = mouseX;
 s1y = mouseY;

 // check for collision
 // if hit, change rectangle color
 boolean hit = rectRect(s1x,s1y,s1w,s1h, s2x,s2y,s2w,s2h);
 if (hit) {
  fill(255,150,0);
 }
 else {
  fill(0,150,255);
 }
 rect(s2x,s2y, s2w,s2h);

 // draw the other square
 fill(0, 150);
 rect(s1x,s1y, s1w,s1h);
}


// RECTANGLE/RECTANGLE
boolean rectRect(float r1x, float r1y, float r1w, float r1h, float r2x, float r2y, float r2w, float r2h) {

 // are the sides of one rectangle touching the other?

 if (r1x + r1w >= r2x &&  // r1 right edge past r2 left
   r1x <= r2x + r2w &&  // r1 left edge past r2 right
   r1y + r1h >= r2y &&  // r1 top edge past r2 bottom
   r1y <= r2y + r2h) {  // r1 bottom edge past r2 top
    return true;
 }
 return false;
}

Referencer

Spiludvikling - Processing
Bruger-input mousePressed() - mouseReleased() - mouseClicked() - mouseMoved() - mouseDragged() - mouseX og mouseY - mouseButton - mousePressed - keyPressed() - keyReleased() - keyTyped() - key - keyCode - keyPressed - Flere taster
Data-model Objekt Placering - Objekt Hastighed - Spilleplade - Flere Objekter - Array i Spil - 2-dimensionelt Array - Spil Hop - Highscore - Start-skærm
Visning Rektangel - Cirkel - Spilleplade - Grafikobjekter - Farver i Spil - Kollision
Spil-tid frameRate - Objekter i Bevægelse - Spilletid - Spil Opdatering - Udvikling i Tid
Objekter Objekter i Bevægelse