Spilletid

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Eksemplet her tager udgangspunkt i [1].

Koden her laver en visning af hvor lang tid der er gået siden programmet blev startet. Visningen er i sekunder med 3 decimaler, som netop millis() giver mulighed for.

void draw() {
 background(0);
 int frac = millis() % 1000;
 String tekst = millis() / 1000 + ":";
 if (frac < 100) {
  tekst += "0";
  if (frac < 10) {
   tekst += "0";
  }
 }
 tekst += millis() % 1000;
 text(tekst, 20, 20);
}

I et lidt mere kompliceret eksempel registreres hvor lang tid en aktivitet har taget.

Det gøres ved at man har en variabel running der angiver om der er registrering i gang. Hvis der er det, så beregnes runTime ud fra millis() og en startTime.

Variablen running bliver sat true og false ved tryk på de to knapper som bliver tegnet i draw(), og som registreres i mousePressed. her bliver startTime også sat når der klikkes på start.

boolean running = false;
int startTime;
int runTime = 0;

void setup() {
 size(200, 200);
 stroke(255);
 fill(0);
 textSize(25);
}

void draw() {
 if (running) {
  runTime = millis() - startTime;
 }
 background(0);
 fill(0);
 rect(10, 100, 100, 40);
 rect(10, 150, 100, 40);
 fill(255);
 text("Start", 20, 130);
 text("Stop", 20, 180);
 int frac = runTime % 1000;
 String tekst = runTime / 1000 + ":";
 if (frac < 100) {
  tekst += "0";
  if (frac < 10) {
   tekst += "0";
  }
 }
 tekst += runTime % 1000;
 text(tekst, 20, 50);
}

void mousePressed() {
 if (mouseButton != LEFT) {
  return;
 }
 if (mouseX < 20 || mouseX > 100) {
  return;
 }
 if (mouseY > 100 && mouseY < 140) {
  if (running) {
   return;
  }
  running = true;
  startTime = millis();
 }
 if (mouseY > 150 && mouseY < 190) {
  if (! running) {
   return;
  }
  running = false;
 }
}

Referencer

 1. millis() på Processing.org
Spiludvikling - Processing
Bruger-input mousePressed() - mouseReleased() - mouseClicked() - mouseMoved() - mouseDragged() - mouseX og mouseY - mouseButton - mousePressed - keyPressed() - keyReleased() - keyTyped() - key - keyCode - keyPressed - Flere taster
Data-model Objekt Placering - Objekt Hastighed - Spilleplade - Flere Objekter - Array i Spil - 2-dimensionelt Array - Spil Hop - Highscore - Start-skærm
Visning Rektangel - Cirkel - Spilleplade - Grafikobjekter - Farver i Spil - Kollision
Spil-tid frameRate - Objekter i Bevægelse - Spilletid - Spil Opdatering - Udvikling i Tid
Objekter Objekter i Bevægelse