Frekvens

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Lyd kan blive frembragt på mange måder. Det kunne for eksempel være instrumenter, højtalere eller en stemme. En stemme består af mange forskellige frekvenser ligesom meget anden lyd. Lyd opstår naturligt analogt hvilket vil sige at det kan antage alle størrelser.

En højere frekvens kan forstås flere svingninger pr. sekund. En frekvens er angivet i enheden hertz.

f[Hz] = 1/t [s]

Forskellige frekvenser af lyd. De nederste bølger har højere frekvens end dem øverst

Når man snakker om at en lyd er høj kan det betyde to ting. Enten betyder det at der er en høj frekvens, altså flere svingninger i sekundet. Et eksempel på høj frekvens er bækken i et trommesæt, som skaber en høj frekvens, dog skabes der også lidt lave frekvenser med bækken. Eller den mere normale måde at forstå høj lyd er at styrken af lyden er meget højere.

Styrken af lyden kan ses på lydkurven ved at kigge på y-aksen. Dette er trykket af lyden og dermed også styrken. Dette kalder vi for amplitude. Hvis man snakker om en stemme vil amplituden være høj hvis man råber og lavt hvis man hvisker. Det samme sker med musikinstrumenter og alt andet lyd.

Hvis man ved hjælp af en PIC eller en Arduino ønsker at frembringe en frekvens, så kan det gøres ved at pulse en udgang, så den skiftevis er høj og lav. Det kan gøres direkte i programmet, ved at loope programmet og sætte delay ind, så det bestemmer tiden høj/lav. Denne metode lægger beslag på alt processorkraften, så mikrocontrolleren ikke kan lave andet mens laver lyden.

Man kunne så indstille et interrupt, hvor man skifter udgangen, dette vil kun belaste mikrocontrolleren ved høje frekvenser.

Endelig kunne man anvende PWM til at danne frekvensen, som der er gennemgået under PWM#PWM_til_at_danne_forskellige_frekvenser.

Analog
Analog Begreber Grundlæggende El-fysik - AC-Spænding - AC-Strøm - DC-Spænding - DC-Strøm - Effekt - Nøjagtighed - Præcision - Spænding - Strøm - Frekvens - Komponent - Relæ
Analog Komponenter Spole - Spole ved AC - Spole ved DC - Spolen - Beregning af induktiv-reaktansen - Spolen - Seriekobling og parallelkobling - Spolen - Tidskonstant for RL-led - Kondensator - Kapacitet - Kondensator ved DC - Modstand - Operationsforstærker - Diode - Zenerdiode - Transistor - MOSFET transistor - Transformator - Adapter - DC-motor - Mikrofon - LED - Photo Interrupter - 7-segment-display
Analog Kredsløb Belastet spændingsdeler - Filter - H-bro - Regulator - RFID - Spændingsdeler - Subtraktionsforstærker - Wheatstones målebro
Operationsforstærker Opamp Kredsløb - Differensforstærker - Inverterende forstærker - Ikke inverterende forstærker - Instrumentationsforstærker - Modkobling - Spændingsfølger - Summationsforstærker - Subtraktionsforstærker
Filtre Aktive filtre - Komplekse tal - Maple - Sammenkobling af filtre - Butterworth - Chebyshev - Band-pass - RC-Led - Spole ved AC
Diverse Aktuator - Analog-bogen - Diagram - Komplekse tal - Konverter - PWM - Radiobølger - Regulerings teknik - Simulering - Strain gauge - Transducer - Mikrofonforstærker