Modstand

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Hvad Er En Modstand

En modstand er en elektrisk komponent, som har den egenskab at den begrænser den strøm som løber igennem den. Alle komponenter i et elektrisk kredsløb har en eller anden modstand, selv i ledningen. Dette sker fordi de frie elektroner, kollidere med atomer. Dette gør at elektronerne taber energi, og mister fart. Jo flere kollisioner, desto mere bliver strømmen nedsat, energien bliver således omdannet til varme. Ofte bliver modstanden brugt til at neddele spændingen, men bliver også brugt til at frembringe varme fx el radiator eller en kaffemaskine.

Man kan regne på en modstand ved brug af Ohms lov: U = R*I

Se formel samling for formler med serie og parallel koblinger.

Hvis man har mere end en modstand i en serie kobling kan man bare addere værdien af de to modstande for at finde den totale værdi.

Farvekoder

For at finde ud af hvor mange Ohm en modstand er på, ser man på de farvede ringe som der sidder på modstanden. Farverne på de tre første ringe er cifre, den fjerde er den værdi man skal gange med. Den femte ring angiver hvilken tolerance modstanden har, og den sidste ring er en varmekoeficient. Et eksempel, en modstand med farverne: brun, rød, orange, gul vil være 123*1000

Farvekoder for modstande

E12-rækken

Man kan i princippet have modstande i alle mulige størrelser, men i praksis arbejder man med et mere begrænset udvalg.

Til langt de fleste konstruktioner kan man klare sig med E12 rækken, der består af 12 forskellige værdier fra f.x. 10 til 100 og det samme fra 100 til 1000.

Værdierne fra 10 til 100 er: 10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82 100

De er beregnet ud fra at der er ca. 21 % mellem hver, eller mere præcist: den 12. rod af 10.

Denne type modstande har 4 ringe: 2 betydende en multiplyer og en tolerance.

På Holstebro HTX er vi normalt lagerførende i E12 rækken fra 10 ohm til 10 M ohm, altså:

10-82 100-820 1k0-8k2 10k-82k 100k-820k 1M0-8M2 + 10M
10 100 1k0 10k 100k 1M0
12 120 1k2 12k 120k 1M2
15 150 1k5 15k 150k 1M5
18 180 1k8 18k 180k 1M8
22 220 2k2 22k 220k 2M2
27 270 2k7 27k 270k 2M7
33 330 3k3 33k 330k 3M3
39 390 3k9 39k 390k 3M9
47 470 4k7 47k 470k 4M7
56 560 5k6 56k 560k 5M6
68 680 6k8 68k 680k 6M8
82 820 8k2 82k 820k 8M2

Ud over E12 rækken findes der modstande i E24 rækken, der også er i modstandstyper med 4 ringe. Videre findes der E48, E96 og E192 rækker, hvor der er 192 forskellige modstande i E192 fra 10 til 100, og afstanden er ca. 1,2% eller mere præcist, den 192. rod af 10. De 3 sidste rækker er med 5 eller 6 ringe, alt efter om temperatur-koefficienten er angivet.

Variable Modstande

En variable modstand, er ligesom en almindelig modstand, dog med den ene forskel at man har mulighed for at justere hvor stærk modstanden skal være. En variable modstand virker på den måde at den har tre ben, modstanden er størst i mellem de to yderste ben, det midterste ben har en arm som sider på en skinne i mellem de to ben, man kan således flytte armen rundt på skinnen og øge eller sænke modstanden. Et eksempel på en variable modstand kan være volume kontrolleren på en radio.Variable modstande er ikke altid en modstand med et hjul der skal drejes, der eksistere også modstande som kan justeres ved brug af lys eller lyd.

Variable resistor.gif

Modstands koblinger

Man kan selvfølgelig koble modstande på mange forskellige måder.

En simpel opkobling er spændingsdeleren.

En mere kompliceret kobling er wheatstones målebro

Analog
Analog Begreber Grundlæggende El-fysik - AC-Spænding - AC-Strøm - DC-Spænding - DC-Strøm - Effekt - Nøjagtighed - Præcision - Spænding - Strøm - Frekvens - Komponent - Relæ
Analog Komponenter Spole - Spole ved AC - Spole ved DC - Spolen - Beregning af induktiv-reaktansen - Spolen - Seriekobling og parallelkobling - Spolen - Tidskonstant for RL-led - Kondensator - Kapacitet - Kondensator ved DC - Modstand - Operationsforstærker - Diode - Zenerdiode - Transistor - MOSFET transistor - Transformator - Adapter - DC-motor - Mikrofon - LED - Photo Interrupter - 7-segment-display
Analog Kredsløb Belastet spændingsdeler - Filter - H-bro - Regulator - RFID - Spændingsdeler - Subtraktionsforstærker - Wheatstones målebro
Operationsforstærker Opamp Kredsløb - Differensforstærker - Inverterende forstærker - Ikke inverterende forstærker - Instrumentationsforstærker - Modkobling - Spændingsfølger - Summationsforstærker - Subtraktionsforstærker
Filtre Aktive filtre - Komplekse tal - Maple - Sammenkobling af filtre - Butterworth - Chebyshev - Band-pass - RC-Led - Spole ved AC
Diverse Aktuator - Analog-bogen - Diagram - Komplekse tal - Konverter - PWM - Radiobølger - Regulerings teknik - Simulering - Strain gauge - Transducer - Mikrofonforstærker