Transformator

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Funktion

En transformers funktion er at transformere strøm op eller ned. En transformer kan også bruges til sikkerhed.


opbygning

En transformer laves med en eller flere spoler og en jernkerne. Den ene spole kaldes primærspolen mens den anden kaldes sekundærspole. Når man bygger en transformer skal man regne forholdet ud mellem primærspolen og sekundærspolen. Det betyder at når man har 20 viklinger på primærspolen og 10 viklinger på sekundærspolen så halveres den spænding som man sender ind i primærspolen. Dette betyder at man også kan gøre det omvendt så at primærspolen har få viklinger og sekundærspolen har mange viklinger. Problemet med dette er dog at Pp = Ps Det gør at strømstyrken falder i samme forhold som viklingerne er(i teorien). I Praktisk vil der altid være tap og spændingsfald ved en transformer. Dette kan man kompensere for ved at lave en lidt hører spænding end man skal bruge, og derved falder spændingen til det rigtige når transformeren belastes.

Transformer.png

Virkning

Grunden til at en Transformer kan virke er: Induktion, for ved at bevæge en magnet igennem en spole så skaber man strøm. Det er dette princip en transformer virker som. Sådan som en transformer virker er at man sender vekselstrøm igennem primærspolen og den magnetiserer jernkernen og vender polen på den hele tiden. Derfor sker der induktion i sekundærspolen. Som så omsættes til spænding.


Sikkerhed

En transformer kan også bruges til at gøre et kredsløb sikkert så man ikke kan få stød ved at røre ved fasen. Dette blev engang brugt til stikkontakter i badeværelser. Dette gjorde at selvom der var 230 volt i udtaget sker der ikke noget ved at røre ved fasen da der ikke er kontakt mellem primær og sekunder spole.


Beregning

Man kan beregne Spændingen pr vinding. Det gør up/Np. u er volten og N er vindingstallet. Tager vi en spole med 200 vindinger og vi har en spænding på 100volt så er spændingen pr vinding 0.5V/vinding. Man kan nu sige at jeg skal transformere spændingen op til 200 volt. Så kan jeg sige 200V/0.5V = 400 derfor ved jeg at jeg skal have 400 vindinger på sekundærsiden. Dette kunne man også have gjort ved forholdsregning ved at sige: 200V/100V dette giver forholdet 1:2 til i vindingerne, altså skal der være dobbelt så mange vindinger på sekundærsiden som på primærsiden.

Analog
Analog Begreber Grundlæggende El-fysik - AC-Spænding - AC-Strøm - DC-Spænding - DC-Strøm - Effekt - Nøjagtighed - Præcision - Spænding - Strøm - Frekvens - Komponent - Relæ
Analog Komponenter Spole - Spole ved AC - Spole ved DC - Spolen - Beregning af induktiv-reaktansen - Spolen - Seriekobling og parallelkobling - Spolen - Tidskonstant for RL-led - Kondensator - Kapacitet - Kondensator ved DC - Modstand - Operationsforstærker - Diode - Zenerdiode - Transistor - MOSFET transistor - Transformator - Adapter - DC-motor - Mikrofon - LED - Photo Interrupter - 7-segment-display
Analog Kredsløb Belastet spændingsdeler - Filter - H-bro - Regulator - RFID - Spændingsdeler - Subtraktionsforstærker - Wheatstones målebro
Operationsforstærker Opamp Kredsløb - Differensforstærker - Inverterende forstærker - Ikke inverterende forstærker - Instrumentationsforstærker - Modkobling - Spændingsfølger - Summationsforstærker - Subtraktionsforstærker
Filtre Aktive filtre - Komplekse tal - Maple - Sammenkobling af filtre - Butterworth - Chebyshev - Band-pass - RC-Led - Spole ved AC
Diverse Aktuator - Analog-bogen - Diagram - Komplekse tal - Konverter - PWM - Radiobølger - Regulerings teknik - Simulering - Strain gauge - Transducer - Mikrofonforstærker