I2C Adresser

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

En I2C adresse kan angives på to måder, dels med 7 bit, der er den normale måde som bliver behandlet her, og dels med en 10 bit adresse der ikke optræder så ofte, og derfor ikke er dokumenteret her.

Formålet med denne oversigt er at give et overblik over hvilke adresser der anvendes på de moduler vi har på Holstebro HTX.

Oversigst tabel

Den normale 7 bits adressering kan angive adresser fra 0x08 til 0x77, som gennemgået under I2C beskrivelsen.

Adresse(r) Modul Beskrivelse
0x1E I2C Kompas Arduino magnetisk kompas 3 akset magnetisk kompas, der kan angive en retning i et magnetfelt Datablad
0x20 - 0x27 I2C Display 2 x 16 karakter LCD display, hvor adressen som standard er 0x27, men kan indstilles med et lodde-felt på 3 adresseledninger Købsside
0x24 13.56 MHz RFID-modul Modul til aflæsning af RFID ved 13.56 MHz og til NFC Datablad
0x34 I2C Gyroskop 3 akset gyroskop og accelerometer der kan registrere drejnings-ændring og retningen på tyngdeaccelerationen Datablad
0x4C I2C Accelerometer Accelerometer 3 akset Accelerometer, der kan måle i hvilken retning tyngdeaccelerationen ligger Datablad
0x68 DS1307 RTC Arduino DS1307 RTC Real Time Clock med batteri Datablad
0x77 I2C Barometer Modul der kan måle lufttrykket i et område så det kan anvendes som barometer (300 - 1100 hPa) Datablad

Referencer


Logik Begreber
Gates AND-gate - OR-gate - NOT-gate - NAND-gate - NOR-gate - XOR-gate - XNOR-gate - Inverter-gate - Schmitt-trigger
Flip-flop RS-flip-flop - D-flip-flop - JK-flip-flop - Latch - Toggle-flip-flop
Sekventiel logik Flip-flop - Multivibrator - Astabil Multivibrator - Monostabil Multivibrator - Digital tæller - Binær counter - BCD-counter - Skifteregister - Bistabil Multivibrator
Logiske grundbegreber Kombinatorisk logik - Binære tal - Hexadecimal - BCD - Talsystemer - Sandhedstabel - Pull-down - Pull-up - 7-segment-display - Binær Adder - Binær comperator - Logisk Dekoder - HEX-fil
Logisk Reduktion Boolesk Algebra - De Morgan - Karnaughkort - Karnaughkort udlæsning - Automatisk reduktion
Hukommelse RAM - ROM - PROM - EPROM - EEPROM
Logik-familier CMOS-logik - TTL-logik
Seriel Kommunikation Arduino Bluetooth - Baud - Handshake - I2C - I2C Adresser - I2C Bus - I2C Generelt - RS-232 - Serial hardware - Serial hw int cts - Serial software - Seriel port - UART
Generelt Digital-bogen - Digitale Input - Konverter - PWM - Schmitt-trigger - Simulering - Pulsplaner