Kategori:Gates

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

En gate er en logisk enhed som udføre en funktion når de rigtige betingelser er tilstede, Ja og Nej er bestemt ved 1 og 0 eller H1 og L0, dette angives hvis der er spænding (1) eller ej (0).

Gates er typisk opbygget af dioder og transistorer, der fungere som elektroniske switches, men kan også være opbygget af CMOS-transistorer, der ikke behøver særligt meget strøm for at være tændt. Overordnet er forskellene beskrevet i Logik-familier, hvor starten rent historisk er omkring TTL-logik, og senere er der udviklet CMOS-logik, med den afart der hedder 74HC-logik

Når en gate er åben (høj) vil der være spænding som bliver repræsenteret som 1, og når den er lukket (lav) vil der ikke være nogen spænding altså 0.

Der findes tre forskellige typer logiske gates

Not-gates

And-gates Nand-gates

Or-gates Nor-gates

Xor-gates Xnor-gates

Logik Begreber
Gates AND-gate - OR-gate - NOT-gate - NAND-gate - NOR-gate - XOR-gate - XNOR-gate - Inverter-gate - Schmitt-trigger
Flip-flop RS-flip-flop - D-flip-flop - JK-flip-flop - Latch - Toggle-flip-flop
Sekventiel logik Flip-flop - Multivibrator - Astabil Multivibrator - Monostabil Multivibrator - Digital tæller - Binær counter - BCD-counter - Skifteregister - Bistabil Multivibrator
Logiske grundbegreber Kombinatorisk logik - Binære tal - Hexadecimal - BCD - Talsystemer - Sandhedstabel - Pull-down - Pull-up - 7-segment-display - Binær Adder - Binær comperator - Logisk Dekoder - HEX-fil
Logisk Reduktion Boolesk Algebra - De Morgan - Karnaughkort - Karnaughkort udlæsning - Automatisk reduktion
Hukommelse RAM - ROM - PROM - EPROM - EEPROM
Logik-familier CMOS-logik - TTL-logik
Seriel Kommunikation Arduino Bluetooth - Baud - Handshake - I2C - I2C Adresser - I2C Bus - I2C Generelt - RS-232 - Serial hardware - Serial hw int cts - Serial software - Seriel port - UART
Generelt Digital-bogen - Digitale Input - Konverter - PWM - Schmitt-trigger - Simulering - Pulsplaner

Sider i kategorien "Gates"

De 9 følgende sider er i denne kategori, ud af i alt 9: