UART

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

UART står for Universal Asynchronous Receiver/Transmitter, altså en enhed der på universel vis kan foretage en askynkron modtagelse og transmission af karakterer.

At den er universel betyder at den kan indstilles til at arbejde med forskellige hastigheder, og forskellige datastørrelser.

Det asynkrone betyder at der kan være et vilkårligt mellemrum mellem de sendte karakterer, og at alt hvad der sendes og modtages bliver betragtet som enkelt-karakterer (eks. bytes), indtil man overordnet lægger en anden fortolkning på.

Og så kan den normalt både sende og modtage.

Førhen kunne man få en separat kreds der kunne fungere som UART, men i dag er det indbygget i de fleste mikrokontrollere som f.x. i PIC16F690, PIC16F628 og PIC16F877.

Logik Begreber
Gates AND-gate - OR-gate - NOT-gate - NAND-gate - NOR-gate - XOR-gate - XNOR-gate - Inverter-gate - Schmitt-trigger
Flip-flop RS-flip-flop - D-flip-flop - JK-flip-flop - Latch - Toggle-flip-flop
Sekventiel logik Flip-flop - Multivibrator - Astabil Multivibrator - Monostabil Multivibrator - Digital tæller - Binær counter - BCD-counter - Skifteregister - Bistabil Multivibrator
Logiske grundbegreber Kombinatorisk logik - Binære tal - Hexadecimal - BCD - Talsystemer - Sandhedstabel - Pull-down - Pull-up - 7-segment-display - Binær Adder - Binær comperator - Logisk Dekoder - HEX-fil
Logisk Reduktion Boolesk Algebra - De Morgan - Karnaughkort - Karnaughkort udlæsning - Automatisk reduktion
Hukommelse RAM - ROM - PROM - EPROM - EEPROM
Logik-familier CMOS-logik - TTL-logik
Seriel Kommunikation Arduino Bluetooth - Baud - Handshake - I2C - I2C Adresser - I2C Bus - I2C Generelt - RS-232 - Serial hardware - Serial hw int cts - Serial software - Seriel port - UART
Generelt Digital-bogen - Digitale Input - Konverter - PWM - Schmitt-trigger - Simulering - Pulsplaner