Logisk Dekoder

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

En dekoder er et kredsløb der modtager en kode på indgangen, og aktiverer udgangene i overensstemmelse med det bitmønster der modtages og den digitale funktion af dekoderkredsløbet.

I dekoderens diagramsymbol vises ind- og udgange, og på selve symbolet skrives dekoderens funktion.

4-Line To 10-Line Dekoder

4-Line To 10-Line Dekoder

Denne dekoder har 4 indgange og 10 udgange, og anvendes ofte ved adressedeskodning i mikroprocessorsystemer.

Dekoderens 4 indgange tilføres en binær 8421-kode, som aktiverer en af udgangene. I dette eksempel er udgangene "aktiv lave" hvilket betyder at en udgang er aktiv når udgangs-niveauet er 0 eller LO.

Sandhedstabel for en 4-Line To 10-Line Dekoder

DCBA       0123456789    Binær værdi
000001111111110
000110111111111
001011011111112
001111101111113
010011110111114
010111111011115
011011111101116
011111111110117
100011111111018
100111111111109
4-Line To 10-Line Dekoder


Selve opbygningen foregår ved, at der laves en matrix hvor hver indgangssignal findes i både inverteret og ikke inverteret form.

Der anvendes NAND-gates, fordi udgangene skal være aktiv-lave.

Logik Begreber
Gates AND-gate - OR-gate - NOT-gate - NAND-gate - NOR-gate - XOR-gate - XNOR-gate - Inverter-gate - Schmitt-trigger
Flip-flop RS-flip-flop - D-flip-flop - JK-flip-flop - Latch - Toggle-flip-flop
Sekventiel logik Flip-flop - Multivibrator - Astabil Multivibrator - Monostabil Multivibrator - Digital tæller - Binær counter - BCD-counter - Skifteregister - Bistabil Multivibrator
Logiske grundbegreber Kombinatorisk logik - Binære tal - Hexadecimal - BCD - Talsystemer - Sandhedstabel - Pull-down - Pull-up - 7-segment-display - Binær Adder - Binær comperator - Logisk Dekoder - HEX-fil
Logisk Reduktion Boolesk Algebra - De Morgan - Karnaughkort - Karnaughkort udlæsning - Automatisk reduktion
Hukommelse RAM - ROM - PROM - EPROM - EEPROM
Logik-familier CMOS-logik - TTL-logik
Seriel Kommunikation Arduino Bluetooth - Baud - Handshake - I2C - I2C Adresser - I2C Bus - I2C Generelt - RS-232 - Serial hardware - Serial hw int cts - Serial software - Seriel port - UART
Generelt Digital-bogen - Digitale Input - Konverter - PWM - Schmitt-trigger - Simulering - Pulsplaner