XNOR-gate

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Den exclusive NOR-gate (XNOR-gate) er en XOR-gate med en NOT-gate (inverter) i udgangen, hvilket kan forstås ved tabellen:

A       B       X
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1

Gaten vil give 1 på udgangen hvis indgangene har samme niveau, og kaldes derfor også for lighedsdetektoren.

Diagram-symbolet for en XNOR-gate ser således ud:

Xnor-gate.png

Boolsk udtryk for XNOR-gate:

_ _             _____
A*B + A*B = X = A ⊕ B
Logik Begreber
Gates AND-gate - OR-gate - NOT-gate - NAND-gate - NOR-gate - XOR-gate - XNOR-gate - Inverter-gate - Schmitt-trigger
Flip-flop RS-flip-flop - D-flip-flop - JK-flip-flop - Latch - Toggle-flip-flop
Sekventiel logik Flip-flop - Multivibrator - Astabil Multivibrator - Monostabil Multivibrator - Digital tæller - Binær counter - BCD-counter - Skifteregister - Bistabil Multivibrator
Logiske grundbegreber Kombinatorisk logik - Binære tal - Hexadecimal - BCD - Talsystemer - Sandhedstabel - Pull-down - Pull-up - 7-segment-display - Binær Adder - Binær comperator - Logisk Dekoder - HEX-fil
Logisk Reduktion Boolesk Algebra - De Morgan - Karnaughkort - Karnaughkort udlæsning - Automatisk reduktion
Hukommelse RAM - ROM - PROM - EPROM - EEPROM
Logik-familier CMOS-logik - TTL-logik
Seriel Kommunikation Arduino Bluetooth - Baud - Handshake - I2C - I2C Adresser - I2C Bus - I2C Generelt - RS-232 - Serial hardware - Serial hw int cts - Serial software - Seriel port - UART
Generelt Digital-bogen - Digitale Input - Konverter - PWM - Schmitt-trigger - Simulering - Pulsplaner