RAM

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Hukommelse i en computer organiseret som Random Access Memory, på engelsk RAM.

RAM er en forkortelse for Random Access Memory, altså hukommelse, som man kan skrive og læse i som man har lyst (modsat hukommelse man kun kan læse i en bestemt rækkefølge).

En anden typisk egenskab ved RAM er at det kun kan huske indholdet det står i det, så længe det er strøm til hukommelsen.

I en Arduino og PIC har vi ret begrænset mængde RAM, alt efter hvilken processor man vælger.

Her opremses antallet af bytes RAM der er i de gængse Arduino-typer vi bruger på Holstebro HTX, så er der følgende:

Type Bytes RAM
Arduino UNO 2048
Arduino NANO 2048
MEGA2560 8192
WeMOS 33000?
Arduino Pro Mini 2048
Arduino Due 96000

Her opremses antallet af bytes RAM der er i de Atmel processorer vi bruger på Holstebro HTX, så er der følgende:

Type Bytes RAM
ATTiny45 256
ATTiny85 512
ATTiny2313A 128
ATTiny24A 128
ATTiny461 256
ATTiny48 256
Atmega328 2048

ATMega328 - - - - - ATTiny48

Her opremses antallet af bytes RAM der er i de gængse PIC-typer vi bruger på Holstebro HTX, så er der følgende:

Type Bytes RAM
PIC12F675 64
PIC16F684 128
PIC16F690 256
PIC16F877 368
PIC16F628 224
PIC16F84 68

Det er i RAM'en vi gemmer vores variabler når vi skriver i C til Arduino og JAL til PIC'en

Logik Begreber
Gates AND-gate - OR-gate - NOT-gate - NAND-gate - NOR-gate - XOR-gate - XNOR-gate - Inverter-gate - Schmitt-trigger
Flip-flop RS-flip-flop - D-flip-flop - JK-flip-flop - Latch - Toggle-flip-flop
Sekventiel logik Flip-flop - Multivibrator - Astabil Multivibrator - Monostabil Multivibrator - Digital tæller - Binær counter - BCD-counter - Skifteregister - Bistabil Multivibrator
Logiske grundbegreber Kombinatorisk logik - Binære tal - Hexadecimal - BCD - Talsystemer - Sandhedstabel - Pull-down - Pull-up - 7-segment-display - Binær Adder - Binær comperator - Logisk Dekoder - HEX-fil
Logisk Reduktion Boolesk Algebra - De Morgan - Karnaughkort - Karnaughkort udlæsning - Automatisk reduktion
Hukommelse RAM - ROM - PROM - EPROM - EEPROM
Logik-familier CMOS-logik - TTL-logik
Seriel Kommunikation Arduino Bluetooth - Baud - Handshake - I2C - I2C Adresser - I2C Bus - I2C Generelt - RS-232 - Serial hardware - Serial hw int cts - Serial software - Seriel port - UART
Generelt Digital-bogen - Digitale Input - Konverter - PWM - Schmitt-trigger - Simulering - Pulsplaner